[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 ] [ 23:48 ] [ ]

[ ]

[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 ] [ 7:55 ] [ ]

[ ]

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:14 ] [ ]

[ ]

آزمون جامع1

1.pdf - 2.2 MB
j1.pdf - 4.8 MB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آزمون جامع2

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 22:9 ] [ ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 21:45 ] [ ]

[ ]

4-15-2014_8-49-51_PM.png


[URL=http://uplod.ir/d0uw67e34fif/1.ppsx.htm]1.ppsx -  44.1 MB[/URL]


[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 20:55 ] [ ]

[ ]

مي تونه فربد جان به جاي منابع سنگين از اينا استفاده كنه

خلاصه هاي درس زيست شناسي

http://www.kanoon.ir/Public/GroupPage.aspx?mc=1&gc=3

خلاصه هاي درس شيمي

http://www.kanoon.ir/Public/GroupPage.aspx?mc=1&gc=3

خلاصه هاي درس فيزيك

http://www.kanoon.ir/Public/GroupPage.aspx?mc=1&gc=3

خلاصه هاي درس رياضي

http://www.kanoon.ir/Public/GroupPage.aspx?mc=1&gc=3

-----------------------------------------------------------------------------------------

برين قسمت"جست و جو بر اساس رشته و دانشگاه"

http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased.aspx?type=2&year=92

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 22:58 ] [ ]

[ ]

http://www.kanoon.ir/Public/GroupPage.aspx?mc=1&gc

مي تونيد از خلاصه نكات زير استفاده كنيد

http://www.kanoon.ir/Public/GroupPage.aspx?mc=1&gc=3


[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 22:47 ] [ ]

[ ]

براي دانلور به آدرس هاي زير مراجعه كنيد

http://uploadboy.com/x5s4uw6dh8ed.html

به اين آدرس برين

http://www.kanoon.ir/Public/SuperiorsRankBased.aspx?type=1

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 21:32 ] [ ]

[ ]

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 18:37 ] [ ]

[ ]